Погребения

Погребение с Погребална агенция Каризма. Ние сме Редовен член на Съюза на погребалните фирми в България, Национален член на FIAT-IFTA!

Погребение с Погребална агенция Каризма. Ние сме Редовен член на Съюза на погребалните фирми в България, Национален член на FIAT-IFTA!
Цялостно организиране на погребения

Погребална агенция Каризма извършва погребения, включващи необходимите траурни услуги - подготовка и репатрация на покойник, подсигуряване на гробно място, а и цялостно обслужване на ритуала на самото погребение. Подсигуряваме безплатни гробни места. Разполагаме с луксозна катафалка и превозваме опечалени със специализиран транспорт. Позвънете и ние ще Ви помогнем с всичко, каквото можем в този тъжен миг!

Погребална агенция Каризма

Необходими документи за погребение

- Съобщение за смърт констатирано от лекар (Ако не се отзове Вашия личен лекар, нашата погребална агенция разполага с такъв)
- Ако вашият близък почине в болница, съобщението се издава от лекуващият лекар в съответното болнично отделение.
- Лична карта или паспорт на починалия

За погребение в старо гробно място се изискват следните документи:

- Квитанция за платено гробно място, с която да се разбере кой е собственика на гроба
(При липсва на такава агенцията може да издири гробното място)

Документи, доказващ родствена връзка със собственика на гроба
(Удостоверение за наследници)
- Ако починалия не е пряк наследник се изисква писмено съгласие от всички наследници.

* Всички Документи се представят в Оригинал, съгласно изискване на Общинската администрация!

При стар гроб е необходимо заплащане на такса, включваща - събиране на кости и торба за кости.

Икономичният пакет за погребения включва:

- Административни услуги по самото погребение
- Изкопаване и заравяне на гробно място 1/2 / 1.45 см чиста пръст
- Катафалка
- Входна такса
- Хладилна камера за 1 денонощие
- Ковчег обикновен
- Изваждане на смъртен акт
- Запазване на ден и час за ритуала
- Полагане на покойника в ковчег, подреждане на ковчега
- Товаро-разтоварна дейност
- Извозване от адрес или болнично заведение до хладилна камера и гробищен парк
- Консултации, разглеждане и обработка на документи

Основният пакет услуги за погребение включва:

- Административни услуги по погребението
- Изкопаване и заравяне на гробно място 1/2 / 1.45 см чиста пръст
- Катафалка
- Входна такса
- Хладилна камера за 1 денонощие
- Салон за раздаване
- Ковчег обикновен
- Драперия обикновена
- Кръст обикновен
- Изваждане на смъртен акт
- Запазване на ден и час за ритуала
- Полагане на покойника в ковчег, подреждане и драпиране
- Товаро - разтоварна дейност
- Извозване от адрес или болнично заведение до хладилна камера и гробищен парк
- Жито - за 10 човека
- Погача - за 10 човека
- Некролози - 5 броя
- Цялостно комплексно обслужване, консултации, разглеждане и обработка на документи, съдействие от началото до края на ритуала, раздаване на свещи при опело.

Всички допълнителни услуги, извън пакета за погребение, се заплащат отделно, съгласно ценоразписа на погребална агенция Каризма!
Погребение с траурна агенция Каризма.

За повече информация и цени позвънете на

0888 99 37 94 или 0878 90 12 90